Trang chủ »

Ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân?

Ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân?
(Ngày đăng: 26-12-2018 10:37:03)
Những ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân, trong luật doanh nghiệp 2015 đã ghi rất rõ những điều kiện này.