CỘNG ĐỒNG SEO

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Bài viết về chủ đề thuốc diệt chuột bá đạo

Bài viết về chủ đề thuốc diệt chuột bá đạo

Nhắt ơi , khi con nhận được lá thư này chắc nhà mình cũng đã chết gần hết rồi . Sau khi con đi du lịch một thời gian , chắc bà chủ nhà thấy lượng chuột nhà mình đông qua nên đã mua thuốc diệt chuột đánh bả dòng tộc nhà mình....

 
 

Thư gửi chuột nhắt .

Hà Nội ngày 4 tháng 6 năm 2015

....

Mẹ thấy bà ấy mua về thì đã căn dặn lũ anh em các con phải thật cảnh giác không ăn uống linh tinh , phải thật cẩn thận ấy thế mà bà chủ nhà ghê gớm dùng loại thuốc hương lúa làm chúng ta mắc lừa ăn phải . Mẹ và sáu anh của con ốm hai hôm nay rồi , người chả còn sức mà bụng dạ thì cứ quặn thắt chả ăn uống được gì cả , chắc rồi cũng chết nay mai thôi . Thuốc đấy tác dụng nhanh thật mới có ba hôm từ khi mẹ thấy bà í xách túi thuốc về mà lượng chuột tộc nhà mình đã chết hơn nửa rồi . Lúc biết đồ ăn có độc mọi người đã hè nhau không ăn ấy thế mà khốn nỗi lại lây bệnh lẫn nhau . Cũng may con đang du lịch không thì chắc cũng không thoát được chết .

Trước lúc mẹ đi mẹ cố viết thư cho con mong con cẩn thận với thuốc diệt chuột , cái đấy là chí mạng họ nhà mình đấy , nó dạng viên có mùi lúa thơm lắm , chớ ham ăn mà gặm nó con nhé . Hình như là cái loại Biorat gì đó ,loại này đến mấy anh cống còn kinh , nó diệt chuột ghê lắm . Con cũng không nên quay về tìm nhà ta nữa , đằng nào thì cũng chả ai còn sống nổi . Nhìn chúng ta mà lấy làm gương nhắt nhé . Hễ thấy có anh chuột nào chết con cũng phải chánh ngay đừng bén mảng kẻo rước họa vào thân đấy .

Nhắt con ở lại sống tốt , sống cẩn thận nhé , chớ có dại mà huyênh hoang trước mắt con người kéo có ngày trúng thuốc diệt chuột hối không kịp đâu con .

Mẹ chuột nhắt .