Trang chủ »

Bảo hiểm xã hội mới nhất

Bảo hiểm xã hội mới nhất
(Ngày đăng: 08-09-2017 08:24:29)
Với sự phát triển kinh tế, xã hội hiện nay đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, vì vầy luật bảo hiểm xã hội luôn có sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu đó và Bảo hiểm xã hội mới nhất quy định có khác với những quy định trước đây không?

Để hiểu hơn vấn đề này với dịch vụ bảo hiểm xã hội sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề trên, vậy chúng ta cùng nhau tìm hiểu luật Bảo hiểm xã hội mới nhất hiện nay quy định những vấn đề gì nhé.

Bảo hiểm xã hội mới nhất

Khi nghiên cứu về luật bảo hiểm xã hội trước hết cần nghiên cứu về chế độ tiền lương hưu hằng tháng của người lao động được tính như thế nào. Theo luật bảo hiểm xã hội thì mức lương hưu dành cho  người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức  lương này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm tham gia bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Ngoài ra Luật bảo hiểm xã hội lần này mở rộng thêm 02 đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm người lao động có hợp đồng lao động 01 đến 03 tháng và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Đồng thời cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ được giao thêm chức năng thanh tra việc tham gia bảo hiểm xã hội của từng địa phương.

Tiếp đến điểm mới trong luật bảo hiểm xã hội so với các năm trước là về chế độ thai sản. Theo luật bào  hiểm mới này thì lao động nữ được nghỉ việc khi sinh con là 06 tháng. Đối với trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi cứ mỗi con người mẹ được thêm 01 tháng. Bên cạnh đó thì luật mới cũng quy định người chồng cũng được nghỉ 05 ngày khi vợ sinh thường và 07 ngày nếu vợ sinh mổ hay sinh non. Hơn thế nữa thì với trường hợp vợ sinh đôi, thì người chồng được nghỉ 10 ngày. Nếu người vợ sinh từ  ba con trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày. Nếu người vợ sinh phẩu thuật thuật thì người chồng được nghỉ 14 ngày làm việc.

Ngoài ra, nếu người vợ bị chết khi sinh con, thì  theo quy định, người chồng sẽ được nghỉ thay chế độ thai sản của vợ (6 tháng) để chăm con. Như vậy, đối với vấn đề thai sản và chế độ thai sản dành cho người chồng chính là sự thay đổi lớn của bộ luật này.

Như vậy luật Bảo hiểm xã hội mới nhất quy định chi tiết về quyền lợi của người lao động được cao hơn, đó trước hết là sự quan tâm của nhà nước đối với người lao động hiện nay nhất là lao động nữ, đồng thời mức hưởng lương hưu cũng có sự thay thay đổi rõ rệt. tuy nhiên vấn đề ở đây là chế độ nghỉ hưu vẫn chưa thể hiện được hết các chính sách mà nhà nước mang lai cho người lao động.