• SEO Website
  • Bước phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài ở xã Minh Thọ

Bước phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài ở xã Minh Thọ

(THO) - Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, nhiều năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập của xã Minh Thọ (Nông Cống) đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút các tổ chức, đoàn thể và đông đảo nhân dân tham gia, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà không ngừng phát triển.

Hội Khuyến học xã Minh Thọ trao thưởng cho học sinh đậu đại học, cao đẳng.
 
Ngay từ khi thành lập và đi vào hoạt động, hội khuyến học (HKH) xã luôn coi trọng và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi người về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng quỹ khuyến học. Cùng với đó, hội cũng đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức hội, hướng mọi hoạt động về cơ sở. Đến nay, tổ chức hội đã phủ kín 100% thôn, xóm, trường học trên địa bàn xã với 14 chi hội, thu hút trên 1.500 hội viên tham gia, chiếm 20% số dân toàn xã.
 
Trên cơ sở xây dựng tổ chức hội vững mạnh, HKH xã đã phát động nhiều phong trào thi đua, như: thi đua xây dựng quỹ, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học... Từ các phong trào này, công tác KHKT trên địa bàn xã không ngừng phát triển, nhiều gia đình đã tự nguyện, tự giác tham gia và có những cách làm hay trong việc  khuyến khích, giáo dục, động viên con em ra sức học tập, rèn đức luyện tài, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập và công tác. Điển hình như gia đình bà Nguyễn Thị Bình (làng Vũ Yên), ông Hạ Duy Thơ (làng Lê Xá)... Nhiều dòng họ vinh dự được công nhận là dòng họ hiếu học như dòng họ Trần Văn (làng Vũ Yên), Ngô Đình (làng Lê Xá 2), Lê Hữu (làng Lê Xá 1)... Dòng họ Lê Hữu có tổng số 27 hộ gia đình thì có 2 người có trình độ thạc sĩ, gần 30 người có trình độ đại học, cao đẳng. Có được kết quả này, từ năm 2005, dòng họ đã thành lập ban khuyến học và đề ra quy ước KHKT nhằm nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mọi thành viên trong từng gia đình đối với việc học tập. Hiện nay dòng họ Lê Hữu đã xây dựng được quỹ khuyến học gần 15 triệu đồng.
 
Công tác xây dựng quỹ được xem là hạt nhân để thúc đẩy phong trào KHKT phát triển. Nhận thức rõ điều này, nhiều năm qua, việc xây dựng quỹ đã được HKH quan tâm và thực hiện trên tinh thần tự nguyện với phương châm “lấy sức dân khuyến học cho dân”. Nếu như những năm đầu đi vào hoạt động, quỹ hội mới chỉ đạt từ 4 – 10 triệu đồng, đến nay đã nâng lên trên 127 triệu đồng. Hàng năm, cùng với các chi hội, dòng họ và ban khuyến học, HKH xã tổ chức khen thưởng, hỗ trợ cho từ 10-15 giáo viên và hơn 800 học sinh có thành tích trong dạy và học. Việc khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời của HKH đối với học sinh đỗ đạt, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, những điển hình về gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học tiêu biểu, có thành tích trong phong trào xã hội hóa giáo dục đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục xã nhà. Từ năm học 2009-2010 đến nay, tỷ lệ học sinh khá, giỏi các cấp học luôn đạt 50-60%; tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đúng độ tuổi luôn đạt 100%, không còn tình trạng học sinh bỏ học; trung bình mỗi năm có từ 40 đến 50 em đậu vào các trường đại học, cao đẳng... 
 
Đặc biệt, trong những năm qua, HKH Minh Thọ luôn phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng xã hội học tập. Bằng việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức các lớp học cũng như tập trung vào các chuyên đề người dân cần, 5 năm gần đây trung tâm học tập cộng đồng xã đã thu hút hàng nghìn lượt người đến tham gia học với nhiều nội dung khác nhau. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã mở được 34 lớp cho trên 5.038 lượt người tham gia với các chuyên đề về: văn hóa xã hội, khoa học - kỹ thuật, nâng cao chất lượng cuộc sống... 
 
Đánh giá về sự phát triển của phong trào KHKT trên địa bàn xã, bà Lê Thị Kháu, chủ tịch HKH xã, cho biết: Công tác KHKT ở Minh Thọ đã và đang có bước phát triển mới, góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho quê hương, đất nước. Để có được điều đó, một mặt HKH xã đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách về công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập, mặt khác hội luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nhiệt tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Phát huy kết quả đạt được, trong những năm tiếp theo, HKH Minh Thọ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng cả về hình thức và nội dung hoạt động để phong trào KHKT trở thành phong trào rộng khắp trong từng gia đình, dòng họ và khu dân cư.