CỘNG ĐỒNG SEO

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Marketing
  • Các bước đăng ký thành lập doanh nghiệp

Các bước đăng ký thành lập doanh nghiệp

Nhưng ai có dự định thành lập doanh nghiệp đều sẽ quan tâm đến các bước đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Nắm rõ được các bước đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ giúp bạn thành lập doanh nghiệp một cách nhanh chóng. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôisẽ tư vấn và hoàn thành các bước đăng ký thành lập doanh nghiệp cho bạn.

Các bước đăng ký thành lập doanh nghiệp gồm có:

Bước 1: nộp hồ sơ đăng ký, nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung sửa đổi hồ sơ, nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 2: sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bạn đến cơ quan công an để xin phép khắc dấu và lưu chiếu mẫu dấu. Hồ sơ khăsc dấu gồm: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân của người đến khắc dấu.

Bước 3: Trong thời hạn bạn phải đăng báo địa phương hoặc báo hàng ngày của Trung ương trong 3 số liên tiếp.

Bước 4: đăng ký mã số thuế.

Bước 5: đăng ký mã số xuất nhập khẩu.

Nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp chúng tôi đã liệt kê một số bước cơ bản nhằm giúp bạn hình dung được phần nào công việc mà chúng tôi sẽ thực hiện giúp bạn.