CỘNG ĐỒNG SEO

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Các cơ quan kiểm định phải đạt yêu cầu gỡ

Các cơ quan kiểm định phải đạt yêu cầu gỡ

Kiểm định đóng vai trũ quan trọng quyết định sự an toàn của môi trường làm việc và rất nhiều người lao động, chính vỡ thế mà cỏc cơ quan kiểm định phải gánh vác trọng trách nặng nề. Họ cũng cần phải thỏa món những yờu cầu trong cụng việc của mình.

 

Kiểm định là một công việc quan trọng đ̣i hỏi sự chính sát và trung thực cao, do vậy có một số yêu cầu đối với các cơ quan kiểm định nhầm đảm bảo được độ an toàn chính sát và tạo được hiệu quả công việc cao nhất, tạo được sự  tin tưởng cộng đồng.

Kiểm định an toàn là hoạt động kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm căn cứ theo một số qui ước định sẳn về sản phẩm đó nhầm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Kiểm định được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước và các công ty kiểm định hoặc các đơn vị doanh nghiệp. Kiểm định được chia là ba loại kiểm định ban đầu, kiểm định bất thường và kiểm định định kỳ, tuỳ vào sản phẩm mà có những loại kiểm định khác nhau nhưng cơ bản các sản phẩm đều phải trải kiểm định ban đầu trước khi đưa ra thị trường mua bán hoặc sử dụng.

Kiểm định được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước, các công ty kiểm định hoặc một số đơn vị doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu được qui định theo pháp luật. Kiểm định là nhu cầu thiết yếu của cả người mua lẫn người bán, kiểm định giúp nhận diện được các sản phẩm thật giả và những sản phẩm đạt chất lượng và đồng thời đảm bảo uy tính cho các thương hiệu khi bán ngoài thị trường, nên việc kiểm định có vai tṛ quan trọng. Các cơ quan tổ chức kiểm định v́ thế phải đáp ứng nhiều yêu cầu để được tiến hành kiểm định. Các cơ quan này phải được nhà nước cấp phép kinh doanh hoạt định kiểm định này, phải tuân theo các qui định trong kinh doanh và kiểm định, các cơ quan này phải được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phù hợp cho việc kiểm định, và các trang thiết bị này phải được cấp phép sử dụng và được phải đáp ứng đúng theo yêu cầu qui định của pháp luật trong lĩnh vực kiểm định. Các cơ quan này phải có hệ thống tổ chức quản lư rơ ràng, người làm việc tại các cơ quan này và người tiến hành kiểm định phải được đào tạo, có chuyên môn và được huấn luyện kỹ lưỡng trong vấn đề kiểm định, hiểu rơ các qui tŕnh kiểm định cũng như các thủ tục pháp lư phải thực hiện.

Kiểm định là một việc làm quan trọng v́ vậyc các cơ quan kiểm định phải thõa mãn các yêu cầu theo qui định của pháp luật trước khi tiến hành kinh doanh dịch vụ này. Người sử dụng các dịch vụ này cần lựa chọn cho ḿnh những cơ quan uy tính chất lượng.