CỘNG ĐỒNG SEO

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Các loại hình doanh nghiệp

Theo Luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, có nhiều loại hình doanh nghiệp đang hoạt động và mỗi loại hình có vị trí, chức năng khác nhau đối với sự tổng hào trong nền kinh tế hiện nay, vậy Các loại hình doanh nghiệp đó như thế nào chúng ta cùng nhau tìm hiểu.

Nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn vấn đề này và không muốn mất nhiều thời gian để làm các thủ tục hành chính có thể liên hệ với Dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được giúp đỡ.

Các loại hình doanh nghiệp

Chúng ta cùng tìm hiểu từng loại hình để hiểu rõ hơn nhé. Trước hết là doanh nghiệp nhà nước đây là tổ chức kinh tế nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Đây là một loại hình có tư cách pháp nhân đầy đủ.

Thứ 2 là doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân đứng lên xây dựng làm chủ chịu trách nhiệm pháp luật về các hoạt động cũng như tài sản của doanh nghiệp và chịu một số giới hạn so với doanh nghiệp nhà nước,

Thứ ba là Hợp tác xã. Đây là một loại hình tổ chức tập thể do các cá nhân hay hộ gia đình, góp vốn xây dưng góp sức lập ra. Hình thức kinh doanh này không có tư cách pháp nhân và có hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ.

Các loại hình doanh nghiệp tiếp theo là loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần đây là loại hình doanh nghiệp vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã  góp vào doanh nghiệp. Loại hình này được phát hành chứng khoán để huy động vốn nên thuận lợi trong việc góp vốn điều lệ.

Tiếp theo là loại hình doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn .Đây là loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay. Loại hình này có công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty TNHH 1 thành viên. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở trong đó có  số lượng thành viên công ty không vượt quá 50 .Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

Tiếp đến là loại hình doanh nghiệp công ty hợp danh là loại hình đặc trưng của công ty đối nhân trong đó có các cá nhân và thương nhân cùng hoạt động lĩnh vực thương mại dưới một hãng và cùng nhau chịu mọi trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.

Loại hình doanh nghiệp cuối cùng là Công ty liên doanh. Đây là loại hình doanh nghiệp   do hai hay nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh với nước ngoài nhằm tiến hành hoạt động kinh doanh các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân Việt Nam.