• SEO Website
  • Cần tăng vốn hoạt động và mức cho vay

Cần tăng vốn hoạt động và mức cho vay

(BDO) Sáng 30-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh chủ trì cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Quỹ phát triển khoa học công nghệ Bình Dương.

Quỹ phát triển khoa học công nghệ Bình Dương được thành lập năm 2007, là đơn vị công lập, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Quỹ có chức năng tài trợ và cho vay với lãi suất ưu đãi. Thực hiện hỗ trợ, triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong nước, các kết quả nghiên cứu có triển vọng thành sản phẩm có tiềm năng thương mại và thúc đẩy phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ sản xuất trên địa bàn tỉnh.

 Tính đến nay, tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ được ngân sách cấp là 15,966 tỷ đồng để hỗ trợ, cho vay để thực hiện nhiệm vụ khoa học-công nghệ do tổ chức, cá nhân đề xuất. Đến nay, Quỹ đã xét duyệt, tổ chức thẩm định 14 dự án đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị và đã giải ngân cho vay với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng; hỗ trợ 23 doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế với tổng số tiền là hơn 333 triệu đồng. 6 tháng đầu năm Quỹ tổ chức thẩm định 2 dự án đầu tư và giải ngân với tổng số tiền 3 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm, Quỹ sẽ tiếp tục giải ngân, đặc biệt quan tâm, ưu đãi đối với lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn và công nghệ thực phẩm, vật liệu xây dựng, tiết kiệm năng lượng, cải tiến thiết bị cơ khí, hóa dược phẩm.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh bày tỏ sự quan tâm đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các sở, ngành cần tham mưu xây dựng cơ chế cho vay phù hợp và hiệu quả; xây dựng Đề án điều chỉnh hoạt động của Quỹ, trong đó định hướng hoạt động là mô hình tổ chức tài chính. Đồng thời tham mưu tăng vốn hoạt động của Quỹ, tăng mức cho vay; tập trung thu hồi nợ.