• SEO Website
  • Chính phủ thảo luận các giải pháp thuế gỡ khó cho DN

Chính phủ thảo luận các giải pháp thuế gỡ khó cho DN

Ngày 30/7, trong khuôn khổ phiên họp thường kỳ tháng 7, các thành viên Chính phủ đã cho ý kiến về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất.

Đây là nội dung được cộng đồng DN rất trông đợi.


(Nguồn: Chinhphu.vn)

Trước đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội xem xét miễn giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân VN làm thuê cho các hãng tàu nước ngoài. Miễn thuế TNCN đối với chủ tàu cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khai thác hải sản; trình Chính phủ trình Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung luật Thuế TNCN theo hướng tới đơn giản, dễ thực hiện, trong đó thống nhất một cách tính thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản (thay vì 2 cách tính 25% tổng lợi nhuận và 2% giá vốn như hiện nay); Xem xét gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn NSNN nhưng ngân sách thanh toán chậm; Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các khu công nghiệp thuộc các TP, quận huyện mới thành lập; cho phép DN được trừ vào chi phí tính thuế TNDN khoản chi phúc lợi cho người lao động có hóa đơn, chứng từ hợp lệ; Khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa là tài sản cố định của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, tàu dùng để khai thác hải sản có công suất từ 380 CV trở lên…

 

 

Tại phiên họp, Chính phủ còn nghe, thảo luận về Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2014, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014; Báo cáo một số cơ chế, chính sách phát triển y tế…

Chính phủ cũng thảo luận về một số dự án luật như: Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Dự án Luật An toàn vệ sinh lao động; Dự án Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo; Dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)…

 

Ngoài ra, Bộ này còn đề xuất một loạt giải pháp về thuế để hỗ trợ, giúp đỡ DN. Cụ thể như: xóa nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt mà gốc là tiền nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước (NSNN) tính đến 31.12.2013 (theo thống kê, tổng số tiền thuế nợ đến 31.12.2013 là 60.919 tỉ đồng, tăng 10,64% so với cùng kỳ năm trước)

 

Theo Bộ Kế hoạch- Đầu tư, bảy tháng qua, quá trình sàng lọc, đào thải doanh nghiệp diễn ra khá mạnh trong cả nước. Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký của cả nước trong 7 tháng là 37612 doanh nghiệp, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2013, bao gồm: 5610 doanh nghiệp giải thể; 6774 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 25228 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Tổng vốn của các doanh nghiệp thực sự khó khăn, chắc chắn phải ngừng hoạt động là 291,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 84,5% tổng vốn bổ sung thêm trong kỳ. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng là 9428 doanh nghiệp, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các thành viên Chính phủ góp ý vào dự thảo Nghị quyết về các giải pháp về thuế để sớm ban hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. trách nhiệm về lô máy này trong vòng 10 năm.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2014 cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng thấp, giá cả thị trường ổn định, cung - cầu hàng hóa được bảo đảm; lãi suất, tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định; xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao, tiếp tục có xuất siêu; giải ngân vốn FDI, vốn ODA và vay ưu đãi đạt khá. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục phục hồi qua từng tháng; sản xuất nông nghiệp được duy trì và phát triển tốt; khu vực dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng cao; an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.