CỘNG ĐỒNG SEO

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Chọn loại hình nào để thành lập doanh nghiệp

Chọn loại hình nào để thành lập doanh nghiệp

Các loại hình doanh nghiệp ở nước ta hiện nay khá nhiều, sự đa dạng này giúp các chủ đầu tư có thể lựa chọn hình thức doanh nghiệp phù hợp với mình. Hãy cùng tìm hiểu bài viết sau để biết được nên lựa chọn thành lập doanh nghiệp nào nhé.

1. Doanh nghiệp tư nhân

Đây là hình thức doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay, nó do một các nhân làm chủ và tự mình chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cá nhân về hoạt động của doanh nghiệp.

+ Ưu điểm: chủ động trong việc quyết định mọi hoạt động của doanh nghiệp theo khuôn khổ pháp luật mà không bị chi phối bởi bất cứ ai. Hơn nữa khi thành lập doanh nghiệp tư nhân sẽ ít bị sự ràng buộc của pháp luật hơn.

+ Nhược điểm: chủ thể của doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân nên rủi ro khá cao, khi có sự cố họ phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình

2. Công ty TNHH một thành viên

Loại hình doanh nghiệp này là phổ biến nhất hiện nay, nó do một tổ chức, cá nhân làm chủ sở hữu và chịu khách nhiệm về các khoản nợ (nếu có xảy ra) theo số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

+ Ưu điểm: loại hình doanh nghiệp này có nhiều ưu điểm như chủ sở hữu có quyền nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho cá nhân, tổ chức khác. Người chủ sở hữu có quyền quyết định mọi hoạt động của công ty. Nhìn chung, loại hình công ty TNHH một thành viên có đầy đủ đặc thù của một công ty TNHH.

+ Nhược điểm: công ty một thành viên không được quyền phát hành cổ phiếu như các loại hình doanh nghiệp khác, họ cũng không được phép rút vốn mà chỉ được chuyển nhượng cho người khác.

3. Công ty cổ phần

+ Ưu điểm:

Những cổ đông góp vốn vào việc thành lập doanh nghiệp cổ phần chỉ cần chịu trách nhiệm trong mức vốn của mình mà thôi.

Lĩnh vực hoạt động và ngành nghề của công ty cổ phần rất lớn, cơ cấu vốn cũng đa dạng tạo sự thuận lợi cho các cổ đông khi góp vốn.

+ Nhược điểm: tuy có nhiều ưu điểm song công ty cổ phần cũng có những hạn chế cố hữu như việc quản lý, điều hành khó khăn do số lượng cổ đông nhiều. Việc lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp giá rẻ cũng khó khăn hơn những loại hình doanh nghiệp khác.