CỘNG ĐỒNG SEO

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Chương trình huấn luyện an toàn do ai quy định

Chương trình huấn luyện an toàn do ai quy định

Chương trình huấn luyện an toàn lao động cũng giống như chương trình học hay chương trình giảng dạy, đều được thực hiện theo một khung kiến thức nhất định. Đối với những ngành khác nhau thì công tác huấn luyện khác nhau, nhưng cùng một ngành thì kiến thức được huấn luyện không thể khác nhau.

 

Với nhiều đơn vị huấn luyện khác nhau, điều này khiến cho những người quản lý về sự an toàn của người lao động đưa ra một chương trình huấn luyện an toàn chuẩn chung.

Hiện nay huấn luyện an toàn có thể nói là một trong những chương trình mà người lao động cần phải tham gia ít nhất là một lần, đặc biệt hơn là chương trình này chủ yếu dành cho những người lao động thường xuyên hoạt động trong môi trường tiếp xúc nhiều với các máy móc thiết bị công nghiệp nặng trong các nhà máy, xí nghiệp. Các chương trình huấn luyện thường sẽ được tổ chức bởi các trung tâm hoặc các công ty chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm định an toàn cho các thiết bị máy móc công nghiệp. Như vậy với số lượng trung tâm cũng như công ty kiểm định hoàn toàn không ít, như vậy thì những chương trình huấn luyện lao động an toàn giữa các trung tâm hay công ty kiểm định sẽ do ai quy định để có thể có được kết quả huấn luyện chung.

Như  chúng ta đã biết thì vấn đề an toàn trong lao động, đặc biệt là khi lao động trong môi trường có nhiều thiết bị máy móc công nghiệp hoạt động thì yếu tố an toàn lại quan trọng hơn cả. Chính vì vậy vấn đề này lại đặc biệt được các cơ quan chức năng nhà nước quan tâm, khi mà an toàn của người lao động bị ảnh hưởng thì chắc chắn chúng cũng sẽ ảnh hưởng một phần đến sự phát triển của chính đất nước đó. Chính vì vậy bên cạnh việc đưa ra những quy định mang pháp chế, các cơ quan chức năng nhà nước còn là người đưa ra những quy định chung, những yếu tố mang tính tổng thể để từ đó các trung tâm cũng như các công ty có cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn sẽ dựa vào chuẩn chung đó là tiến hành biên soạn cho mình những chương trình huấn luyện chất lượng nhất.

Như vậy, tuy không trực tiếp biên soạn nội dung cụ thể cho các chương trình huấn luyện an toàn trong lao động, thế nhưng người quyết định nội dung chuẩn chung của các chương trình huấn luyện của các trung tâm cũng như công ty kiểm định an toàn chính là bộ phận quản lý cấp cao có trách nhiệm trong vấn đề an toàn của những người lao động, đặc biệt là lao động trong môi trường công nghiệp.