Trang chủ »

Công ty xây dựng gạch terrazzo

Công ty xây dựng gạch terrazzo
(Ngày đăng: 01-01-2019 12:05:00)
CTCP Xây dựng gạch terrazzo Điện Vneco 2 có vốn điều lệ là 18,6 tỷ đồng Cổ đông nhà nước: 31,45%, cổ đông trong và ngoài công ty: 68,55%.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP Xây dựng gạch terrazzo Điện Vneco 2.

CTCP Xây dựng Điện gạch terrazzo Vneco 2 có vốn điều lệ là 18,6 tỷ đồng (Cổ đông nhà nước: 31,45%, cổ đông trong và ngoài công ty: 68,55%) xin đăng ký niêm yết toàn bộ 1,86 triệu cổ phiếu.

Địa chỉ trụ sở chính đặt tại số 13, Mai Hắc Đế, Phường Quán Bàu, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Ngành nghề kinh doanh chính bao gồm: Xây lắp các công trình điện năng (hệ thống lưới điện và trạm biến áp đến 500KV, các công trình nguồn điện); Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp , giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Sản xuất mua bán các loại vật liệu xây dựng (gạch Block, gạch Terrazzo, gạch Daramic)...

Trên sàn hiện có "4 cổ phiếu Vneco" đang niêm yết là Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam - Vneco (VNE), CTCP Xây dựng điện Vneco 1 (VE1), CTCP Xây dựng điện gạch terrazzo Vneco 9 (VE9) và CTCP Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (SSM).