CỘNG ĐỒNG SEO
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Marketing
  • Đăng ký thành lập doanh nghiệp trên tờ báo nào?

Đăng ký thành lập doanh nghiệp trên tờ báo nào?

Việc tìm một nơi uy tín và nhanh chóng để bố cáo thành lập doanh nghiệp là vấn đề cần quan trong khi thành lập doanh nghiệp.

Việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp là một bước bắc buộc khi đăng ký thành lâp doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp cứ coi thường vấn đề này đến sau này khi bị kiểm tra sẽ bị phạt khá nặng.

Tuy nhiên Thông tư mới nhất hiện nay về việc quy định đăng bố cáo thì không còn bắt buộc doanh nghiệp phải đăng báo để bố cáo nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp nữa mà có thể đăng cáo trực tiếp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Nếu bạn nắm nõ những vấn đề này thì sẽ đơn giản hơn khí đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Mẫu bố cáo bạn có thể nhờ bên thành lập doanh nghiệp của chúng tôi cung cấp.