CỘNG ĐỒNG SEO

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu

Việc kinh doanh, phân phối xăng dầu là công việc kinh doanh có điều kiện. Chính vì vậy, để có thể đảm bảo là đáp ứng được các điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu thì bạn cần phải lưu ý và tìm hiểu rõ các quy định mà pháp luật ban hành.

Không ít người đang có xu hướng tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có thể có được sự hỗ trợ một cách tốt nhất đối với các giấy tờ và thủ tục pháp lý mà mình đang chưa biết nên giải quyết như thế nào cho hợp pháp.

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu

Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu thì việc kinh doanh và phân phối xăng duầ là hình thức được khá nhiều người lựa chọn. Vậy, để đủ điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu thì người kinh doanh cần phải đáp ứng được điều gì?

Điều kiện kinh doanh, phân phối xăng dầu

- Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

- Có kho hay bể chứa với dung tích tối thiểu là hai nghìn m3. Bể chứa này có thể thuộc sở hữu riêng của doanh nghiệp hay đồng sổ hữu với một đơn vị khác.

- Có phương tiện vận tải xăng dầu theo quy định đạt chuẩn mà pháp luật ban hành. Phương tiện này có thể là sở hữu của doanh nghiệp hoạt đi thuê với thời gian từ 05 năm trở lên.

- Doanh nghiệp phải có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu hay đồng sổ hữu với đơn vị khác, hoặc thuê lại của đơn vị khác. Phòng thử nghiệm này phải đảm bảo được các điều kiện kiểm tra, thử nghiệm các tiêu chuẩn xăng dầu theo chuẩn mà pháp luật quy định.

- Doanh nghiệp phải có hệ thống phân phối từ 02 tỉnh trở lên. Hệ thống này phải có tối thiểu là 05 cửa hàng lẻ hay 10 đại lý bán lẻ xăng dầu có chứng nhận của pháp luật về điều kiện buôn bán xăng.

- Các cán bộ và nhân viên trực tiếp tham gia vào công việc kinh doanh xăng dầu phải được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp phân phối xăng dầu

- Được quyền mua xăng dầu từ các đầu mối với hợp đồng mua bán hợp lệ

- Được tiến hành kinh doanh xăng dầu bằng hình thức phân phối xăng dầu cho hệ thống đại lý nhỏ.

- Được kinh doanh xăng dầu theo hình thức nhượng quyền thương mại

- Được quyền đưa ra mức giá bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối của mình nhưng phải đảm bảo đúng quy định mà pháp luật ban hành.

- Doanh nghiệp được quyền kiểm tra, giám sát cá hoạt động của đại lý bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối của mình.

Bài viết trên đã nêu ra các điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu và quyền lợi mà các doanh nghiệp kinh doanh phân phối xăng dầu được phép thực hiện. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin để có thể đảm baỏ thực hiện một cách chính xác nhất