CỘNG ĐỒNG SEO

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Gộp 2 sổ bảo hiểm xã hội

Gộp 2 sổ bảo hiểm xã hội

Nhiều người lao động đang gặp khó khăn trong việc hoàn tất các thủ tục hưởng chế độ BHXH khi bản thân có 2 sổ bảo hiểm. Trường hợp này bắt buộc người lao động phải làm thủ tục gộp 2 sổ bảo hiểm xã hội lại làm một để có thể đảm bảo thực hiện đúng theo quy định được ban hành.

Dịch vụ bảo hiểm xã hội là một địa chỉ đáng tin cậy để mọi người có thể tìm đến khi gặp khó khăn trong việc thực hiện các giấy tờ và thủ tục liên quan đến việc làm thủ tục BHXH.

Gộp 2 sổ bảo hiểm xã hội

Để thực hiện gộp 2 sổ bảo hiểm xã hội không phải là điều mà ai cũng biết để có thể thực hiện cho đúng. Đó chính là lý do mà nhiều người thường lo lắng tìm đến các cơ quan BHXH hay các công ty dịch vụ bảo hiểm để tư vấn thông tin thực hiện một cách cụ thể nhất.

Sẽ có hai trường hợp xảy ra đối với việc thực hiện gộp 2 sổ bảo hiểm xã hội mà người lao động cần lưu  ý sau đây:

Bị mất sổ BHXH cũ

Nếu người lao động có 02  sổ BHXH nhưng sổ cũ bị mất và giờ muốn gộp 2 sổ này lại làm 1 thì đầu tiên là phải tiến  hành thủ tục xin cấp lại sổ đã mất với hồ sơ như sau:

- Thứ nhất là người lao động ghi đầy đủ thông  tin trong tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT để nộp lên cơ quan chức năng.

-  Thứ hai là thông tin về số sổ BHXH đã cấp.

Khi  đã được cấp lại sổ BHXH cũ thì người lao động mới có thể tiến hành làm thủ tục gộp hai sổ này lại làm một được.

Có thời gian đóng trùng

Không hiếm các trường hợp người lao động khi cùng lúc làm việc cho 2 doanh nghiệp và đóng BHXH trong 02 sổ khác nhau. Vì thế mà thời gian đóng BHXH sẽ có khoảng bị đóng trùng. Với thông tin này thì người lao động sẽ phải giải quyết theo hai cách sau:

- Thứ nhất là hủy kết quả đóng của một sổ BHXH do người lao động tự chọn tức là người lao động làm giấy không thừa nhận thời gian đóng BHXH trong sổ đó. Như vậy thì xem như khoảng thời gian mà người lao động đóng BHXH sẽ không được hưởng bất cứ một quyền lợi nào khác.

- Thứ  hai là người lao động sẽ thực hiện gộp 2 sổ bảo hiểm xã hội lại để có thể hưởng được thời gian mình đã đóng. Tuy nhiên, thời gian đóng trùng trong 02 sổ thì người lao động được phép chọn 1 sổ để đóng tiếp còn sổ còn lại thì cơ quan bảo hiểm sẽ trả lại số tiền đóng BHXH cho người lao động và người sử dụng lao động.

Như vậy, khi muốn gộp 2 sổ bảo hiểm xã hội thì người lao đọng cần nắm rõ các thông tin trên để có thể thực hiện theo đúng quy định mà pháp luật ban hành một cách hiệu quả nhất.