CỘNG ĐỒNG SEO

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Hỏi đáp
  • Hà Nội: Kích cầu tiêu thụ sản phẩm

Hà Nội: Kích cầu tiêu thụ sản phẩm

Đối thoại với hơn 50 doanh nghiệp (DN) Hà Nội mới đây, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết: Để gỡ khó cho các DN, giúp các DN duy trì và ổn định sản xuất, trong 6 tháng đầu năm, Hà Nội đã ban hành hàng loạt kế hoạch về cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh…

CôngThương - Đáng chú ý, thực hiện các giải pháp hỗ trợ vay vốn, lãi suất tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, đến nay Hà Nội đã hỗ trợ cho 13 DN với số tiền là 19,88 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đến nay, đã giải ngân được khoảng 9.082 triệu đồng với 10 DN được thụ hưởng từ chính sách hỗ trợ sau đầu tư. Thực hiện Thông tư của Ngân hàng Nhà nước và của Bộ Xây dựng về vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ (gói tín dụng 30.000 tỷ đồng)..., đến nay, các ngân hàng thương mại đã giải ngân được 1.011,2 tỷ đồng trong tổng hạn mức đã cam kết 1.794,1 tỷ đồng (gồm 5 khách hàng DN và 3.065 khách hàng cá nhân). Giảm tiền thuê đất cho 2.824 tổ chức, cá nhân với số tiền là 2.218 tỷ đồng; gia hạn tiền sử dụng đất đối với 58 hồ sơ với số tiền được gia hạn là 13.632 tỷ đồng…Với các biện pháp đồng bộ, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường trong và ngoài nước…, “vấn đề của công nghiệp Hà Nội giờ trọng tâm không còn là giải quyết hàng tồn kho mà là nâng cao sức mua, kích cầu tiêu dùng” - Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhận định. Do vậy, trong thời gian tới, cần có các chính sách trợ giá, trợ giúp để kích cầu tiêu thụ, thông qua cạnh tranh về giá cả. Đồng thời, cần khuyến khích những gì trong nước sản xuất được, không phải nhập khẩu thì chú trọng đầu tư phát triển