CỘNG ĐỒNG SEO
Thông tin doanh nghiệp
RSS
  • Hỏi đáp
  • Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm những gì? Việc chuẩn bị các loại giấy tờ đó như thế nào? Đó chính là một trong nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp khi bước đầu đăng kí kinh doanh.

 

Cùng với những khó khăn cũng như những thách thức trong quá trình thành lập doanh nghiệp hiện nay, có khá nhiều cá nhân tổ chức khi có ý định thành lập một công ty hay doanh nghiệp đều có cảm giác và suy nghĩ do dự: lo sợ thua lỗ, sợ nhiều rủi ro trong quá trình kinh doanh.

Theo đó, hồ sơ để đăng kí một doanh nghiệp tư nhaann bao gồm:

Đơn đề nghị thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Trong điều kiện nếu cần thêm ưu đãi thì phải làm đơn cần hỗ trợ ưu đãi khi đăng kí kinh doanh.

Doanh nghiệp cần có phương án kinh doanh ban đầu; kèm với đó là giấy chứng nhận của Ngân hàng về số tài sản sở hữu của chủ doanh nghiệp (số tiền Việt Nam, ngoại tệ, tiền mặt và các loại tài sản sở hữu khác).

Có ghi rõ số vốn đầu tư ban đầu trong hồ sơ đăng kí kinh doanh. Số vốn ấy không được thấp hơn số vốn pháp định. Nếu trong trường hợp, doanh nghiệp đăng kí kinh doanh đa  ngành nghề thì số vốn đầu tư ban đầu không được thấp hơn mức vốn pháp định của ngành nghề cao nhất. Ngoài ra, cần đảm bảo mức vốn đầu tư là thực tế, tránh tình trạng gian lận trong kinh doanh.

Nếu doanh nghiệp thuê mặt bằng để kinh doanh thì cần phải có hợp đồng thuê nhà cùng các giấy tờ khác liên quan để đảm bảo rằng công việc kinh doanh là hợp với pháp lý và được sự cho phép của pháp luật.

Ngoài các loại giấy tờ trên khi đăng kí kinh doanh, đăng kí thành lập doanh nghiệp thì trong hồ sơ cần phải có giấy chứng nhận về trình độ chuyên môn của chủ doanh nghiệp. Quy định về trình độ chuyên môn của chủ doanh nghiêp là đòi hỏi quan trọng mà pháp luật hiện hành yêu cầu. Đây cũng chính là một trong những loại giấy tờ quan trọng nhất trong hồ sơ đăng kí doanh nghiệp tư nhân.