CỘNG ĐỒNG SEO

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Marketing
  • Kiều hối đang “chảy” mạnh về TP.HCM

Kiều hối đang “chảy” mạnh về TP.HCM

Đến thời điểm này, lượng kiều hối về TP.HCM đạt khoảng 2,42 tỷ USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Chỉ tính riêng tháng 7/2014, lượng kiều hối về thành phố đạt 170 triệu USD. Tuy nhiên, thời gian này vẫn chưa phải cao điểm của mùa kiều hối.

Về tín dụng ngân hàng, tổng vốn huy động trên địa bàn TP.HCM đến đầu tháng 7 đạt 1.205.000  tỷ đồng, đạt 102,8% (chỉ số này tháng trước đạt 100%), tăng 14,4% so với tháng cùng kỳ.

Trong đó, vốn huy động của các ngân hàng thương mại cổ phần chiếm 55,9% tổng vốn huy động, tăng 15,7% so tháng cùng kỳ; vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 15,4% tổng vốn huy động, tăng 11% so tháng cùng kỳ.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đến đầu tháng 7 đạt gần 980.000 tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng trước, cao hơn chỉ số của tháng 6 (-0,1%); so với tháng 12/2013 tăng 2,8%; so với tháng cùng kỳ dư nợ tăng 9,5%.

Trong diễn biến liên quan, Cục Thống kê TP.HCM vừa cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng ước thực hiện trên 150.080 tỷ đồng, đạt 65,7% dự toán, tăng 14% so cùng kỳ.

Cụ thể, thu nội địa đạt 81.892 tỷ đồng, đạt 65,9% dự toán; thu từ dầu thô đạt 18.148 tỷ đồng, đạt 66,5% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 48.500 tỷ đồng, đạt 64,8% dự toán.

Thu từ doanh nghiệp nhà nước 7 tháng ước đạt 17.124 tỷ đồng, chiếm 20,9% tổng thu nội địa, tăng 20,5% so cùng kỳ. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước trung ương ước đạt 10.963 tỷ đồng; doanh nghiệp nhà nước địa phương 6.161 tỷ đồng.

Thu từ khu vực ngoài nhà nước đạt 19.048 tỷ đồng, chiếm 23,3%, tăng 6,8%. Thu từ khu vực FDI đạt 22.546 tỷ đồng, chiếm 27,5%, tăng 25%.