CỘNG ĐỒNG SEO

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Nên kiểm định an toàn ổn định với một đơn vị uy tín

Nên kiểm định an toàn ổn định với một đơn vị uy tín

Việc kiểm định an toàn không phải là hành động được diễn ra rồi chấm dứt ngay khi thực hiện xong, mà nó đòi hỏi một quá trình giám sát dài. Chính vì thế chúng ta nên chọn một đơn vị kiểm định uy tín để hợp tác và gắn bó lâu dài nhất có thể.

 

Kiểm định an toàn ở nhiều cơ sở khác nhau sẽ có thể biết được công ty nào cung cấp tốt dịch vụ, nhưng tốt nhất chỉ nên kiểm định ở một cơ sở duy nhất.

Tất nhiên, kiểm định an toàn máy móc có thể kiểm định ở nhiều công ty khác nhau. Mỗi loại máy móc có thể kiểm định nhiều cơ sở vì lí do chuyên biệt và yêu cầu kĩ thuật khác nhau, tuy nhiên nếu cùng một loại máy móc đó, kiểm định an toàn mỗi lần một nơi thì dường như không phải lựa chọn đúng đắn.

Có thể nhiều người nói, kiểm định nhiều nơi để biết được dịch vụ kiểm định nào tốt nhất là lựa chọn khả thi, đúng đắn. Nhưng không, một loại máy móc chuyên biệt khi đã giao cho một công ty kiểm định để kiểm tra sự an toàn thì nên tin tưởng vào công ty kiểm định đó, những người kiểm định họ sẽ chú ý đến tất cả các chi tiết, kết cấu, phương pháp kiểm định phù hợp nhất, họ có thể thay thế, sữa chữa theo phương pháp riêng của từng công ty. Nếu các doanh nghiệp kiểm định theo cách, kì này kiểm định ở công ty A, kì sau kiểm định ở công ty B thì chắc chắn rằng dù có hư hỏng hay không đảm bảo chất lượng thì công ty kiểm đinh B sẽ không chịu trách nhiệm hoàn toàn, nhiều khi công ty B không thee phát hiện ra được sự sai sôt về kĩ thuật vì công ty A đã thay thế một số linh kiện. Các doanh nghiệp nên chú ý chỉ nên kiểm định ở một công ty, vì sau mỗi lần kiểm định các công ty cung cấp dịch vụ sẽ chú ý đến những lỗi kĩ thuật về loại máy móc ấy, họ sẽ có quá trình theo dõi để lần kiểm định tiếp theo chú ý hơn, làm tăng tính an toàn cho máy móc được kiểm định.

Tất nhiên, các doanh nghiệp nếu không tin tưởng chất lượng kiểm định của công ty nào đó, thì có thể kiểm định ở một công ty kiểm định khác, nhưng hãy hạn chế ở mức thấp nhất, khi đã tìm được một công ty cung cấp dịch vụ tương đối tốt thì hãy giữ nguyên điều đó và tin tưởng sử dụng dịch vụ do họ cung cấp, đừng có thái độ đứng núi này trong núi nọ, thiệt hại và hậu quả đêm lại chỉ thất thiệt cho công ty mình mà thôi.