CỘNG ĐỒNG SEO

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Hỏi đáp
  • Nghệ An xin mở rộng 750 ha KKT Đông Nam

Nghệ An xin mở rộng 750 ha KKT Đông Nam

Nghệ An đang tích cực "dọn đường" để đón dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex IDC với số vốn 143 triệu USD do Tổng công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư tại khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

CôngThương - Dự án 143 triệu USD giúp thu hút 8 tỉ USD vốn

Tại Việt Nam, Tổng công ty Becamex IDC đã có kinh nghiệm phát triển thành công chuỗi khu công nghiệp và đô thị tại Bình Dương (VSIP 1: 500 ha, VSIP 2: 1.700 ha), Quảng Ngãi (1.120 ha), Hải Phòng (1.600 ha) và Bắc Ninh (700 ha).Theo UBND tỉnh Nghệ An, Dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex IDC tại Nghệ An có tổng diện tích dự kiến là 1.475 ha. Dự án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư vào tỉnh này. Dự kiến dự án sẽ thu hút vốn đầu tư được khoảng 8 tỉ USD. Dự án sẽ trực tiếp tạo việc làm cho khoảng 150 nghìn lao động, trong đó số lao động làm việc trong khu công nghiệp là 100 nghìn và trong khi đô thị là 50 nghìn.

Hiện nay, dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư và sẽ tổ chức khởi công dự kiến vào tháng 9-2014.

Tương tự như mô hình và quy mô của dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP tại Bình Dương, nên UBND tỉnh Nghệ An cho rằng có thể căn cứ vào tình hình hoạt động của khu công nghiệp này để tính toán doanh thu và các đóng góp của dự án cho tỉnh Nghệ An.

Theo đó, khi đi vào hoạt động kinh doanh ổn định, khu công nghiệp thuộc dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex Nghệ An dự kiến cũng sẽ đạt mức doanh thu khoảng 3 tỷ USD/năm, trong đó kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,5 tỷ USD/năm.

"Xin" mở rộng khu kinh tế để nhà đầu tư được hưởng ưu đãi

Tuy nhiên, vướng mắc ở chỗ, trong tổng số 1.475 ha đất của dự án thì 725 ha đất dự án nằm trong khu kinh tế Đông Nam, còn 750 ha còn lại là nằm ngoài khu kinh tế này.

Vì thế, thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An đã liên tục có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép diện tích đất nằm ngoài khu kinh tế được đưa vào khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Sau khi mở rộng, diện tích toàn bộ khu kinh tế Đông Nam dự kiến sẽ là trên 19,5 nghìn ha (diện tích hiện tại là trên 18,8 nghìn ha).

UBND tỉnh Nghệ An cho rằng: Hiện nay, do quy chế quản lí, hoạt động và chính sách trong khu kinh tế và ngoài khu kinh tế khác nhau, dẫn tới việc có hai cơ chế chính sách khác nhau áp dụng cho dự án này, thậm chí cho một số nhà đầu tư thứ cấp. Một số nhà đầu tư đã có ý định đầu tư tại lô đất có một phần nằm trong khu kinh tế và ngoài khu kinh tế.

"Việc này sẽ gây khó khăn cho công tác quản lí nhà nước cũng như hoạt động của Becamex IDC vì không thể làm rõ về ưu đãi, chính sách đầu tư đối với nhà đầu tư để thuyết phục họ quyết định đầu tư vào khu vực này. Do đó việc điều chỉnh mở rộng ranh giới địa lí của khu kinh tế Đông Nam bao gồm toàn bộ diện tích của khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex Nghệ An sẽ thống nhất một cơ chế quản lí và hoạt động chung cho toàn dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lí nhà nước, tăng hiệu quả thu hút đầu tư" - theo UBND tỉnh Nghệ An.

Nếu đề xuất này được chấp thuận, các dự án tại khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex Nghệ An trong khu kinh tế Đông Nam được hưởng thuế suất Thuế Thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm đầu, miễn thuế 4 năm và giảm 50% cho 9 năm tiếp theo. Ngoài ra, người lao động (kể cả lao động Việt Nam và nước ngoài) sẽ được giảm 50% Thuế Thu nhập cá nhân.

Giải trình với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Nghệ An cho rằng: Do diện tích 750 ha của dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex Nghệ An bao gồm nhiều khu chức năng nên khó ước tính số giảm nguồn thu ngân sách tỉnh do miễn giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên trong giai đoạn đầu hoạt động, các doanh nghiệp thường chưa thể có lợi nhuận hoặc chỉ đạt lợi nhuận thấp. Do vậy ảnh hưởng của việc miễn giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp đến ngân sách tỉnh là không nhiều.

"Nhưng xét về hiệu quả lâu dài, ưu đãi miễn giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp sẽ giúp cho các doanh nghiệp tích lũy, mở rộng đầu tư để trong giai đoạn đầu có thể đạt được lợi nhuận lớn hơn và đóng thuế Thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn cho tỉnh sau khi hết thời hạn ưu đãi về thuế Thu nhập doanh nghiệp" - UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ trong văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.