CỘNG ĐỒNG SEO

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Những điểm đáng chú ý trong luật thành lập doanh nghiệp mới

Những điểm đáng chú ý trong luật thành lập doanh nghiệp mới

Sau nhiều năm sử dụng Luật doanh nghiệp cũng đã được sửa đổi, bổ sung nhằm mang đến nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp trong việc đăng ký hoạt động. Bắt đầu từ ngày 1/7/2015 Luật doanh nghiệp 2014 sửa đổi đã chính thức có hiệu lực.

Vậy luật thành lập doanh nghiệp mới nhất có những điểm nào đáng chú ý, cùng xem qua bài viết sau.

1. Đăng ký kinh doanh

- Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký kinh doanh: cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi nhận được hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp giá rẻ sẽ xem xét và trả kết quả trong vòng 3 ngày làm việc chứ không còn là 5 ngày như trước đây nữa. Nó được thể hiện rõ trong khoản 2 điều 27 và khoản 3 điều 31 Luật doanh nghiệp.

- Nội dung trong giấy đăng ký kinh doanh sẽ không còn nhiều yếu tố nữa mà chỉ có 4 thành phần chính là: tên và mã số doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở; thông tin về người đại diện pháp luật, thành viên góp vốn; vốn điều lệ của doanh nghiệp. Còn những nội dung như ngành nghề kinh doanh, xác định vốn pháp định đã được lược bỏ để giúp tất cả mọi công dân có quyền đăng ký kinh doanh được hoạt động ở tất cả các ngành nghề.

2. Về con dấu của doanh nghiệp

Hiện tại, doanh nghiệp chỉ cần nộp thông báo với nơi mình đăng ký kinh doanh về số lượng, hình thức và nội dung co dấu chứ không cần phải lên cơ quan công an như trước đây nữa. Doanh nghiệp sẽ không còn gặp phải những rắc rối, phiền hà, đi lại nhiều lần để đăng ký mẫu dấu.

3. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2005 quy định mỗi doanh nghiệp khi nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp chỉ được chỉ định một đại diện pháp luật duy nhất. Nhưng điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014 là công ty TNHH, công ty cổ phần được quyền quyết định đại diện pháp luật hoặc có nhiều người đại diện pháp luật. Với quy định mới, cải tiến này sẽ gỡ rối rất nhiều cho doanh nghiệp trong một số trường hợp như đại diện pháp luật đi vắng, không hợp tác, không đảm bảo yêu cầu của các thành viên hay cổ đông…

Ngoài ra, còn có những điểm mới trong thành lập doanh nghiệp như thay đổi về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp… cũng đã được thể hiện rất rõ trong Luật doanh nghiệp 2014.