CỘNG ĐỒNG SEO

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Những quy định bảo hiểm xã hội mới nhất vào năm 2018

Những quy định bảo hiểm xã hội mới nhất vào năm 2018

Năm 2018 đánh dấu những thay đổi quan trọng đối với các doanh nghiệp và ngườ lao động trong việc tham gia đóng BHXH. Những quy định về bảo hiểm xã hội mới nhất được ban hành và áp dụng trong năm 2018 đang là điều thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận hiện nay.

Không riêng gì dịch vụ bảo hiểm xã hội mà các dịch vụ khác hiện nay cũng đang tích cực thay đổi để có được sự tin tưởng lựa chọn của khách hàng.Yêu cầu dịch vụ ngày càng cao chính là lý do để các dịch vụ không ngừng đổi mới .

Những quy định bảo hiểm xã hội mới nhất vào năm 2018

Khi cơ quan bảo hiểm xã hội ban hành những quy định về bảo hiểm xã hội mới nhất sẽ được chính thức áp dụng vào năm 2018, cụ thể là từ ngày 1/1/2018 thì cả người lao động và người sử dụng lao động cũng có nhiều ý kiến trái chiều nhau, xoay quanh những thay đổi mới này.

Tăng mức đóng BHXH

Thứ nhất lá vấn đề tăng mức đóng BHXH. Nếu như trước đây, BHXH bắt buộc chỉ đóng theo mức lương cơ bản của người lao động thì tính từ ngày 1/1/2018, mức đóng BHXH  sẽ tính bao gồm cả lương cơ bản hàng tháng công với các khoản phụ cấp mang tính thường xuyên theo lương như: phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại... Với mức đóng mới này thì cả người lao động và người sử  dụng lao động sẽ tăng thêm chi phí tham gia BHXH là không ít.

Thêm đối tượng tham gia BHXH

Theo quy định về bảo hiểm xã hội mới nhất thì đầu năm 2018, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sẽ được tính thêm 02 đối tượng nữa là người lao động có hợp đồng ký từ 1-3 tháng và các cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Việc đưa hai đối tượng này vào danh sách người tham gia BHXH bắt buộc chính là thể hiện sự quan tâm một cách thiết thực của Đảng và Nhà nước đối với những đối tượng lao động mới. Từ đó có thể nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo quyền lợi cho  người lao động một cách tốt nhất.

Thay đổi thời gian hưởng lương hưu

Một trong những thay đổi mới nhất của luật BHXH 2018 chính là việc tăng thời gia đóng BHXH để được hưởng lương hưu cho người lao động. Theo  đó thì nếu như trước đây, để  được hưởng chế độ hưu trí với 75% lương cơ bản thì mức đóng BHXH sẽ tăng thêm 05 năm nữa. Có nghĩa là với lao động nữ thì từ việc đóng 25 năm BHXH như trước đây thì  sẽ đóng lên 30 năm và lao động nam từ  đóng 30 năm như trước đây thì giờ sẽ đóng lên 35 năm.

Như vậy thì những quy định về bảo hiểm xã hội mới nhất sẽ được áp dụng vào năm 2018 cũng có những quy định có lợi và bất lợi cho người lao động. Đó chính là sự xem xét một cách khách quan của cơ quan chức năng để có thể  đảm bảo công bằng về quyền  lợi trong quá trình làm việc.