CỘNG ĐỒNG SEO

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Hỏi đáp
  • Quảng Ngãi: Điểm sáng công nghiệp miền Trung

Quảng Ngãi: Điểm sáng công nghiệp miền Trung

Các khu công nghiệp của tỉnh, đặc biệt là Khu kinh tế Dung Quất, đã tạo ra những đột phá mới cho phát triển công nghiệp và trở thành ngành kinh tế chủ lực của Quảng Ngãi hiện nay.

Từ một tỉnh có nền kinh tế xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng yếu kém; sau 25 năm tái lập, Quảng Ngãi có bước chuyển mình đáng kể: Thu ngân sách trên địa bàn năm 2013 đạt trên 30.000 tỷ đồng, xếp trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có số thu ngân sách cao nhất; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 42 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế dịch chuyển nhanh chóng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa với tỷ trọng công nghiệp, xây dựng chiếm 64%...

Nổi bật hơn của kinh tế Quảng Ngãi là sự bứt phá trong phát triển công nghiệp. Từ một nền công nghiệp kém cỏi chỉ có đường, phân bón, gạch nung..., đến khi các khu công nghiệp của tỉnh hình thành đã tạo ra những đột phá mới cho phát triển công nghiệp và trở thành ngành kinh tế chủ lực của tỉnh hiện nay. 

Năm 2013, tổng giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương đạt trên 22.300 tỷ đồng, gấp 84 lần so với năm đầu tái lập tỉnh, tăng bình quân hàng năm trên 20%, đưa cơ cấu công nghiệp Quảng Ngãi chiếm gần 64% trong GDP của tỉnh.

Cùng với công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu cũng phát triển mạnh mẽ. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Quảng Ngãi qua 25 năm tăng đột biến. Năm 1990, sau khi tái lập tỉnh, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 834.000 USD, đến năm 2013 đã tới 508 triệu USD, gấp 610 lần. Hiện sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp đã xuất khẩu đến hơn 30 quốc gia trên thế giới.

Với sự thành công của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Tổ hợp công nghiệp Doosan kết hợp chiến lược phát triển hạ tầng mạnh mẽ, Khu kinh tế Dung Quất đang tạo sức hút lớn đối với dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp. Năm 2013, khu công nghiệp, dịch vụ và đô thị VSIP Quảng Ngãi đã chính thức khởi công. Chính từ hiệu quả trong thu hút đầu tư và nhiều lĩnh vực khác, năm 2013, Quảng Ngãi từ vị trí thứ 27 vươn lên vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Với phương châm đẩy mạnh phát triển công nghiệp nhịp độ cao, hiệu quả và bền vững, tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục kêu gọi đầu tư theo hướng phát triển mạnh các ngành công nghiệp, dịch vụ nhằm khai thác lợi thế phát triển của địa phương.