Trang chủ »

Sản lượng ngành sản xuất tiếp tục tăng

Sản lượng ngành sản xuất tiếp tục tăng
(Ngày đăng: 07-07-2014 01:22:55)
Theo khảo sát, Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của Ngân hàng HSBC lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã giảm nhẹ, từ mức 52,5 điểm trong tháng 5 xuống còn 52,3 điểm trong tháng 6 và tiếp tục báo hiệu có sự cải thiện về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất.

Tuy việc thực thi quy định hạn chế tải trọng xe đã làm tăng gánh nặng chi phí và gây ảnh hưởng đến thời gian giao hàng, nhưng số lượng đơn đặt hàng mới của lĩnh vực sản xuất trong tháng 6 đã tăng tháng thứ bảy liên tiếp. Ở những nơi số lượng đơn đặt hàng tăng, nhu cầu của khách hàng đã được cải thiện. Điều này đã giúp các công ty giải quyết lượng công việc tồn đọng trong tháng.

Hoạt động mua hàng hóa đầu vào tăng đã giúp các công ty gia tăng dự trữ hàng tồn kho với lượng tồn kho hàng mua tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 7/2011.

Mặc dù số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới tiếp tục tăng nhưng theo đánh giá, tốc độ tăng khá nhẹ và yếu nhất trong thời kỳ tăng liên tục bốn tháng vừa qua.

Dữ liệu của tháng 6 cho thấy, số lượng công việc chưa thực hiện trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã giảm tháng thứ hai liên tiếp. Tốc độ giảm chỉ là nhỏ nhưng đã gia tăng nhẹ so với tháng 5. Mức tăng yếu hơn của số lượng đơn đặt hàng mới đã giúp họ giải quyết các công việc tồn đọng.

Như đã được ghi nhận trong suốt thời gian qua kể từ tháng 3, thời gian giao hàng của nhà cung cấp đã bị kéo dài trong tháng 6. Mức giảm hiệu suất của người bán hàng là mạnh và chỉ yếu hơn một chút so với mức kỷ lục của tháng 5.