CỘNG ĐỒNG SEO

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • So sánh giữa các loại hình doanh nghiệp hiện nay

So sánh giữa các loại hình doanh nghiệp hiện nay

Bởi mỗi loại hình doanh nghiệp có những đặc điể, cơ chế khác nhau nên khi có ý định thành lập doanh nghiệp thì rất nhiều cá nhân, tổ chức không biết nên thành lập loại hình nào để mang lại hiệu quả đầu tư và kinh doanh tốt nhất? Nếu đã vậy, hãy cùng chúng tôi so sánh và nhận định cụ thể hơn về một số loại hình kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế ở nước ta hiện nay.

 

Trước tiên, nói về loại hình doanh nghiệp tư nhân đây là doanh nghiệp có chủ đầu tư góp vốn là một cá nhân duy nhất nên rất thuận lợi trong việc đưa ra các quyết định về vấn đề của doanh nghiệp và cũng là lợi thế để phát triển hiệu quả hơn. Dù là vậy nhưng loại hình này không có tư cách pháp nhân, chủ sở hữu doanh nghiệp còn phải chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản. Do đó, khi có ý định thành lập doanh nghiệp tư nhân thì cũng cần cân nhắc các ưu - khuyết điểm để tránh khỏi những sai lầm không phù hợp.

Về công ty cổ phần được thể hiện thông qua các ưu điểm nổi bật như có nhiều thành viên cùng tham gia góp vốn, cùng kinh doanh và là công ty có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản theo tỉ lệ góp vốn. Tiếp đến, các cổ đông sáng lập có thể mất quyền kiểm soát công ty hoặc có thể chuyển nhượng bán cổ phần của mình cho những cá nhân trong và ngoài công ty dễ dàng hơn. Khả năng huy động vốn được công chứng bằng hình thức đầu tư trực tiếp thuận lợi, dễ dàng tham gia vào công ty bằng hình thức mua cổ phiếu với tính chất mở.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thì cũng có nhiều thành viên cùng tham gia góp vốn, cùng kinh doanh cũng có tư cách pháp nhân của trách nhiệm hữu hạn về tài sản theo tỉ lệ vốn đã góp vào. Tuy nhiên, khả năng huy động vốn từ công chúng bằng hình thức đầu tư trực tiếp là không đảm bảo. Như vậy, sau khi so sánh giữa các loại hình doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần thì bạn sẽ có thêm định hướng thành lập doanh nghiệp nào phù hợp hơn.