CỘNG ĐỒNG SEO

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Tầm quan trọng của việc thành lập doanh nghiệp

Tầm quan trọng của việc thành lập doanh nghiệp

Có thể nhận thấy tầm quan trọng của các doanh nghiệp trong nền kinh tế của đất, khi doanh nghiệp phát triển và tăng trưởng chắc hẳn sẽ mang lại nhiều lợi ích lớn. Chính vì vậy nhà nước đã không ngừng có những cải cách mới để khuyến khích thành lập doanh nghiệp trong thời gian qua.

Nhờ vào sự đổi mới trong Luật doanh nghiệp 2014 nên số lượng doanh nghiệp được thành lập tăng nhiều trong thời gian vừa qua. Việc này đã mang lại những kết quả thiết thực cho nền kinh tế như:

1. Góp phần giải quyết việc làm

thành lập doanh nghiệp giá rẻ tức là chủ đầu tư sẽ cần đến lao động và họ sẽ tuyển dụng nhân viên cho doanh nghiệp của mình. Điều này đã góp phần không nhỏ vào việc giải quyết việc làm cho không ít người lao động, giúp họ cải thiện cuộc sống và kinh tế của mình. Đồng thời, giúp nền kinh tế giải quyết được tình trạng thừa lao động, thiếu việc làm dẫn đến thất nghiệp. Có thể thấy doanh nghiệp là một bộ phận quan trọng của đất nước.

2. Quyết định sự tăng trưởng cao và ổn định của nền kinh tế

Phải nói rằng khi các doanh nghiệp được thành lập và phát triển thì cũng đã đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Doanh thu, lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt được sẽ có một phần dùng để đóng thuế nhằm ổn định đất nước. Những sản phẩm, dịch vụ được tạo ra nhiều hơn, giảm bớt việc nhập khẩu và giữ cho nền kinh tế được ổn định.

3. Tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu trong nền kinh tế quốc dân

Hiện nay, có rất nhiều đơn vị thành lập doanh nghiệp và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, việc này tạo ra cơ hội phân công lại lao động cho các khu vực. Không còn sự chênh lệch trong tỉ trọng ngành nghề như trước đây nữa.

4. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội

Việc thành lập doanh nghiệp thì tác động như thế nào đến các vấn đề xã hội? Đó là số lượng doanh nghiệp nhiều thì hàng hóa, sản phẩm cũng được sản xuất nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Doanh nghiệp cũng là đơn vị tạo ra nguồn thu chính cho Nhà nước, tạo điều kiện để phát hiện hạ tầng, triển khai các hoạt động xã hội hiệu quả. Qua đó, giải quyết tốt hơn các vấn đề của toàn xã hội.