CỘNG ĐỒNG SEO
Thông tin doanh nghiệp
RSS
  • Hỏi đáp
  • Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nên được tiến hành theo các bước như thế nào? Bài viết này sẽ giúp cá nhân/tổ chức vận dụng được các bước trong việc thành lập đối với doanh nghiệp nước ngoài.

 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo định nghĩa tại khoản 6 điều  Luật đầu tư đó là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, hoặc cũng có thể là doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập.

Có thể nhận thấy rằng, các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam thông qua hai hình thức là đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp.

Theo đó, hình thức đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý trực tiếp; còn đầu tưu gián tiếp là hình thức đầu tư mà các nhà đầu tư tiến hành mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, thông qua các định chế tài chính trung gian, đồng thời không trực tiếp quản lý hay điều hành công ty.

Tại Việt Nam việc đăng kí doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tiến hành thông qua hai hình thức cụ thể hơn đó chính là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp có sự liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam. Do đó sẽ có phân loại thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Đối với việc  thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, điều mà các cá nhân/tổ chức cần lưu ý đó chính là lĩnh vực đầu tư không thuộc các lĩnh vực cấm, được quy định cụ thể trong luật Kinh doanh, đồng thời cần đảm bảo các tiêu chuẩn về đảm bảo gìn giữ môi trường, thuần phong mĩ tục của Việt Nam. Sự đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam cần đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh với các doanh nghiệp trong nước đồng thời tạo được nguồn lực kinh tế tại Việt Nam.