• Marketing
  • Thất thu ngân sách nặng vì nông sản rớt giá

Thất thu ngân sách nặng vì nông sản rớt giá

TTO - Sáu tháng đầu năm 2014, thu ngân sách từ nội địa của tỉnh Tây Ninh chỉ đạt 39,88% dự toán (giảm 4,94% so cùng kỳ 2013). Bình Phước cũng dự kiến thất thu 898 tỷ đồng so với dự toán.

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiều tỉnh miền Đông Nam bộ cho biết tình hình giá cao su giảm đã khiến cho ngân sách của các tỉnh bị thất thu nhiều.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, thu ngân sách từ nội địa trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2014 chỉ được 1.471,556 tỷ đồng, đạt 39,88% dự toán, giảm 4,94% (so cùng kỳ năm 2013).

Nguyên nhân được xác định là do một số doanh nghiệp có khoản thu lớn như doanh nghiệp chế biến cao su, doanh nghiệp chế biến mía đường còn khó khăn, giá cà phê, cao su, mía đường xuống thấp và tình hình tiêu thụ sản phẩm chậm, dẫn đến doanh thu giảm nên thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp phát sinh giảm.

Cụ thể, giá cao su hiện tại khoảng 28 triệu đồng/tấn trong khi dự toán giao là 56 triệu đồng/tấn. Bênh cạnh đó, cũng do theo quy định mới của bộ Tài chính, đối với các sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế... không tính thuế giá trị gia tăng nên tổng thu ngân sách nhà nước của Tây Ninh giảm gần 326 tỷ đồng.

Tương tự, theo UBND tỉnh Bình Phước, giá bán mủ cao su giảm 23% so với dự toán mà Bộ Tài chính giao nên thu ngân sách từ những doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này giảm 280 tỷ đồng.

Ngoài ra, chính sách miễn thu thuế GTGT theo quy định mới của bộ Tài chính cũng khiến cho tỉnh Bình Phước thất thu hơn 550 tỷ đồng. UBND tỉnh Bình Phước ước tổng ngân sách thu được giảm khoảng 898 tỷ đồng so với dự toán.