CỘNG ĐỒNG SEO

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thông tin cơ bản nhất khi thành lập công ty cổ phần năm 2015

Thông tin cơ bản nhất khi thành lập công ty cổ phần năm 2015

Thực tế thì việc thành lập công ty cổ phần năm 2015 không quá khó khăn nếu bạn tìm hiểu thật kỹ các quy định và thông tin liên quan để có thể đảm bảo mang đến cho mình sự thuận lợi nhất trong quá trình chuẩn bị thủ tục. Đó là cách tốt nhất nếu bạn muốn sớm bắt tay vào con đường kinh doanh.

Doanh nghiệp muốn thành lập thì phải hoàn tất thủ tục. Thủ tục muốn nhanh chóng thì bạn phải có sự hỗ trợ của dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Đây là cách tốt nhất để bạn có được sự tiện lợi và nhanh chóng khi muốn hoạt động kinh doanh.

Thông tin cơ bản nhất khi thành lập công ty cổ phần năm 2015

Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn hình dung được những công việc cơ bản mà bạn cần làm khi muốn thành lập công ty cổ phần năm 2015 . Đây là những thông tin cơ bản nhất mà bạn cần phải nắm rõ để đảm bảo sự chuẩn bị của mình là tốt nhất.

1. Điều kiện riêng

So với các loại hình doanh nghiệp khác thì công ty cổ phần sẽ có các đặc điểm riêng về điều kiện mà bạn cần biết để đảm bảo là việc thành lập loại hình doanh nghiệp này thực sự mang đến sự thuận lợi tốt nhất cho bạn.

- Công ty cổ phần phải có tối thiểu là 3 cổ đông sáng lập và không bị giới hạn số lượng cổ đông tối đa.

- Các cổ đông tham gia sáng lập công ty cổ phần phải cung cấp các giấy tờ tùy thân trong hồ sơ thành lập công ty như: CMND, hộ chiếu…

2. Điều kiện chung

- Tên công ty cổ phần phải đặt theo đúng quy định mà pháp luật ban hành.Nó có phạm vi quy định trong cả nước nên cần phải tìm hiểu thật kỹ khi lựa chọn.

- Trụ sở khi thành lập công ty cổ phần năm 2015phải có đầy đủ 5 cấp hành chính theo quy định. Nếu không có đủ 5 cấp hành chính thì hồ sơ cần kèm theo các giấy tờ xác nhận tình trạng này của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Ngành nghề kinh doanh phải không thuộc các ngành nghề bị pháp luật cấm kinh doanh. Ngoài ra phải áp được mã ngành trong hồ sơ đăng ký kinh doanh.

- Vốn điều lệ của công ty cổ phần là do các cổ đông góp vào hoặc cam kết góp vào khi thành lập công ty. Số vốn này sẽ được ghi đầy đủ trong bản Điều lệ của công ty. Vốn điều lệ của công ty cổ phần sẽ tương ứng với mức thuế môn bài mà công ty phải đóng hàng năm.

- Vốn pháp định khi thành lập công ty cổ phần năm 2015 là vốn tối thiểu tùy theo ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đây là mức vốn áp dụng cho một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà bạn cần biết để có thể thực hiện cho chính xác.

- Các cổ đông công ty phải đáp ứng được các điều kiện và quy định của luật doanh nghiệp như: có năng lực hành vi dân sự và từ 18 tuổi trở lên, …

- Các điều kiện khác về cổ đông và giấy tờ thủ tục khi thành lập công ty.

Nói tóm lại, muốn thành lập công ty cổ phần năm 2015 thì bạn phải nắm được các điều kiện chung và riêng nêu trên theo quy định của pháp luật để có thể đảm bảo là việc thành lập công ty cổ phần của mình hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật ban hành.