CỘNG ĐỒNG SEO

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Marketing
  • Tìm hiểu về thủ tục thành lập doanh nghiệp vận tải

Tìm hiểu về thủ tục thành lập doanh nghiệp vận tải

vận tải đóng vai trò rất quan trọng trong việc lưu thông và luân chuyển người, hàng hóa và dịch vụ. Nhưng có khá nhiều người đang boăn khoăn không biết liệu thủ tục thành lập doanh nghiệp vận tải gồm những bước nào.

Với bài viết này, Kế toán Sài Gòn sẽ cung cấp đến quy khách hàng một số thông tin cơ bản liên quan đến vấn đề này. Đối với quy định về thủ tục thành lập doanh nghiệp vận tải cần xác định loại hình kinh doanh vận tải. Cụ thể hiện nay ở Việt Nam có tổng cộng 4 loại hình kinh doanh vận tải chính: doanh nghiệp tư nhân vận tải, công ty cổ phần vận tải, công ty hợp doanh vận tải, công ty TNHH vận tải. 

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Sau khi xác định loại hình kinh doanh bạn cần hoàn tất hồ sơ đăng ký kinh doanh vận tải. Về cơ bản hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp vận tải giống hoàn toàn với hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Bao gồm: giấy đăng ký kinh doanh, các giấy tờ liên quan (CMND sao y công chứng, giấy xác nhận điều lệ hoạt động của doanh nghiệp).

Hồ sơ hoàn tất được gửi về Sở kế hoạch đầu tư, sau khi sở cấp quyết định thành lập doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp cần bố cáo thông tin trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định lên cổng thông tin thành lập doanh nghiệp quốc gia. Bạn cũng có thể nhờ dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi giúp đỡ để nhanh chóng hoàn thiện giấy tờ.