CỘNG ĐỒNG SEO

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Trường hợp không phải đóng bảo hiểm xã hội

Trường hợp không phải đóng bảo hiểm xã hội

Theo nhiều người suy nghĩ thì khi làm việc tại các công ty và xí nghiệp thì người lao động sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội. Nhưng, theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì có những trường hợp người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội mà vẫn đảm bảo tính hợp pháp.

Với những khó khăn khi tự mình hoàn tất các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội thì nhiều người đã lựa chọn cho mình con đường nhanh hơn và tiện lợi hơn đó là tìm đến dịch vụ bảo hiểm xã hội để chọn mặt gửi vàng.

Trường hợp không phải đóng bảo hiểm xã hội

Đối với vấn đề liên quan đến các trường hợp không phải đóng bảo hiểm xã hội mà vẫn đảm bảo tính hợp pháp thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin ngay sau đây nhé.

Các trường hợp không phải đóng bảo hiểm xã hội bao gồm:

- Thứ nhất là trường hợp người lao động có thời gian không làm việc từ 14 ngày trở lên trong tháng thì tháng đó sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội. Đối với trường hợp lao động nữ nghỉ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó không tính đóng BHTN và bảo hiểm xã hội nhưng vẫn được hưởng chế độ BHYT theo quy định.

- Thứ hai là trường hợp người lao động có hợp đồng thời gian từ 01- 03 tháng thì tính đến trước ngày 1/1/2018 sẽ thuộc vào đối tượng không phải đóng bảo hiểm xã hội . Nhưng từ ngày 1/1/2018 thì đối tượng này sẽ thuộc vào đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Thứ ba là người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Đối tượng này thường là công nhân mới và đang trong thời gian thử trình độ hay tay nghề. Đối với đối tượng lao động này thì hiện nay vẫn chưa có quy định về việc tham gia bảo hiểm xã hội. Vì nếu muốn tham gia bảo hiểm xã hội tại nơi làm việc thì người lao động cần phải được ký hợp đồng chính thức theo kiểu có thời hạn hay không có thời hạn theo quy định riêng của từng  nơi làm việc.

- Thứ tư là trường hợp người lao động làm việc tại Việt Nam. Mặc dù là làm việc có giấy tờ hợp pháp và có chứng chỉ hành nghề nhưng theo quy định thì đối tượng này cũng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, lao động là công nhân nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam vẫn có thể tham gia BHYT để có thể đảm bảo quyền lợi trong việc khám chữa bệnh của mình.

Có thể nói là việc nắm được các trường hợp không phải đóng bảo hiểm xã hội là cách tốt nhất để người lao động cũng như người sử dụng lao động có thể nắm bắt được các thông tin liên quan một cách hiệu quả hơn, Từ đó có sự chuẩn bị một cách chủ động nhất để đảm bảo quyền lợi cho mình.