• SEO Website
  • Từ 10-10, đồng loạt giao đất tái định cư cho hộ giải tỏa ở Ngũ Hành Sơn

Từ 10-10, đồng loạt giao đất tái định cư cho hộ giải tỏa ở Ngũ Hành Sơn

ĐNĐT - Sáng 14-8, tại buổi làm việc với UBND quận Ngũ Hành Sơn và các sở, ngành, đơn vị liên quan, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Trần Thọ chỉ đạo hoàn thành giao đất, chuyển quyền sử dụng đất cho hộ giải tỏa trước ngày 10-10-2014.

Để có đủ thông tin về số liệu, thực trạng triển khai các dự án tái định cư (TĐC) trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn làm cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý tình trạng nợ đất TĐC, UBND thành phố đã thành lập 4 tổ công tác, xác định ở quận Ngũ Hành Sơn còn 445 hộ giải tỏa chưa bố trí TĐC với 558 lô đất.

Kiểm tra thực tế tại hiện trường dự án, Bí thư Thành ủy Trần Thọ chỉ đạo xử lý nợ đất TĐC trực tiếp đối với từng dự án với những giải pháp linh hoạt như: chuyển vị trí bố trí lô đất ngay tại dự án, chuyển bố trí TĐC sang dự án khác đã có đất thực tế, triển khai thi công dự án để giao đất và khai thác các vị trí gần dự án để làm hạ tầng, tạo quỹ đất TĐC. Tất cả 558 lô đất TĐC cần bố trí cho hộ giải tỏa được lập kế hoạch giao đất cụ thể ở từng vị trí mặt cắt nền đường, từng dự án.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Trần Thọ chỉ đạo UBND thành phố và các đơn vị liên quan không triển khai đầu tư xây dựng mới dự án TĐC, giao Sở Tài chính thẩm định giá trong việc mua lại dự án phát triển đất ở của doanh nghiệp.

Ngay sau cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cùng các ban quản lý dự án, ban đền bù giải tỏa, đơn vị điều hành dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất gặp gỡ các hộ giải tỏa đang chờ nhận đất TĐC để thông báo kết quả giải quyết bố trí đất ở thực tế đối với từng hộ.

Mặt khác, thành lập tổ công tác “một cửa” để tiếp nhận hồ sơ, giải quyết bố trí đất TĐC, thu tiền chuyển quyền sử dụng đất và lập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trực tiếp. Việc bố trí đất TĐC thực tế thực hiện công khai, các hộ giải tỏa sẽ được bốc thăm chọn vị trí đất ở TĐC.