• Chia sẻ
  • Tư cách pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân

Tư cách pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân

Khi chọn thành lập doanh nghiệp thì bạn phải biết là tư cách pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân như thế nào theo quy định của pháp luật để có thể thực hiện cho chính xác nhất các quy định được ban hành.

Doanh nghiệp muốn thành lập hợp pháp thì phải thực hiện được thủ tục đăng ký đúng như quy định được ban hành. Đây là điều không hề đơn giản. Vì thế cho nên, nhiều doanh nghiệp đã chọn tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự hỗ trợ tốt nhất cho mình.

Tư cách pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân

Muốn biết được tư cách pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân là gì thì bạn phải biết được thế nào được gọi là tư cách pháp nhân. Theo quy định của pháp luật thì để có được tư cách pháp nhân, doanh nghiệp cần phải có các đặc điểm sau:

- Doanh nghiệp phải có hình thức tồn tại xác định và được thành lập một cách hợp pháp.

- Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ

- Có sự độc lập về tải sản giữa doanh nghiệp và cá nhân.

- Có thể nhân  mình độc lập tham gia các quan hệ pháp luật.

Nếu xét về 4 đặc điểm nêu trên thì doanh nghiệp tư nhân sẽ không có 2 đặc điểm bao gồm:

- Doanh ghiệp tư nhân không có sự độc lập về tài sản với chủ doanh nghiệp. Doanh nghiệp này cũng là tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp tư nhân. Lợi nhuận của doanh nghiệp tư nhân cũng thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp.

- Khi tham gia phiên tòa xét xử thì doanh nghiệp tư nhân đồng thời là nguyên cáo, bị cáo, là người làm chứng và cũng là trọng tài . Như vậy thì sẽ không thỏa mãn điều kiện độc lập trong quan hệ pháp luật.
Vì doanh nghiệp tư nhân không thỏa mãn được 2 trong 4 điều kiện để xét tư cách pháp nhân nên trong các loại hình doanh nghiệp thì doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nhất không có tư cách pháp nhân. Vì thế cho nên, tư cách pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân cũng không có theo quy định của pháp luật.

Theo đó thì khi lựa chọn thành lập doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ có quyền và trách nhiệm sau:

- Chủ doanh nghiệp có quyền quyết định đối với tất cả hoạt động của doanh nghiệp. Tự bản thân chủ doanh nghiệp có thể quyết định việc tăng hay giảm vốn kinh doanh, quyết định việc đầu tư kinh doanh như thế nào và tự chịu trách nhiệm với kết quả kinh doanh mà mình thực hiện.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền sử dụng các khoản lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tư nhân. Khoản lợi nhuận này người chủ doanh nghiệp có thể dùng nó cho mục đích cá nhân hay kinh doanh cho doanh nghiệp đều hợp lệ.

- Doanh nghiệp tư nhân do không có tư cách pháp nhân nên chủ doanh nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng tất cả tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu thua lỗ thì chủ doanh nghiệp phải sử dụng cả tài sản trong và ngoài doanh nghiệp để bù đắp vào phần vốn bị thua lỗ đó.

Nói tóm lại. tư cách pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân là không có vì bản thân doanh nghiệp tư nhân cũng không có tư cách pháp nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân cần phải nắm rõ những thông tin trên để biết được quyền lợi và trách nhiệm của mình như thế nào khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp này nhé.