Trang chủ »

Xã Phú An, TX.Bến Cát: Chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần người dân ngày một nâng cao

Xã Phú An, TX.Bến Cát: Chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần người dân ngày một nâng cao
(Ngày đăng: 11-08-2014 06:31:45)
Thông qua cuộc vận động (CVĐ) toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các tầng lớp nhân dân ở địa phương đã đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 

Hệ thống trường học trên địa bàn các xã Tam giác sắt, trong đó có xã Phú An đang được chú trọng đầu tư để phục vụ hiệu quả công tác giáo dục

 

Địa phương đã từng bước thực hiện có hiệu quả “Ngày vì người nghèo”; thực hiện các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, phấn đấu giảm nghèo, giúp đỡ thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu (năm 2013 đã có 55 lượt người khá giúp 115 lượt người cần vốn quy thành tiền là trên 463,68 triệu đồng, có 7/13 hộ thoát nghèo, đạt tỷ lệ 53,84%)… Việc vận động người dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình được tích cực thực hiện... Hàng năm trẻ em trong độ tuổi đi học đến trường đạt tỷ lệ 100%; giảm 0,46% số hộ sinh con thứ 3 trở lên, có 2/5 ấp không có người sinh con thứ 3 trở lên...

Theo ông Lê Văn Mỵ, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Phú An: Năm 2014, xã Phú An phấn đấu vận động “Quỹ vì người nghèo” đạt 30 triệu đồng với 80% hộ tham gia; giảm 50% hộ nghèo; tổng số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 95%; số ấp đạt ấp văn hóa chiếm tỷ lệ 60% (3/5 ấp); vận động đạt 95% số hộ gia đình thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; vận động 80% người dân tham gia luyện tập thể thao thường xuyên... Vận động 100% hộ gia đình có 3 công trình hợp vệ sinh (nước sạch, nhà tắm, hố xí) đạt chuẩn; 70% cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường...

 

Bên cạnh duy trì thường xuyên việc tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký xử lý rác thải trong sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn. Đến nay, xã Phú An có 300 hộ đăng ký thu gom rác thuộc các tuyến đường ĐT744, ĐT748, ĐH609 và các tuyến đường giao thông nông thôn; toàn xã đã bố trí 20 thùng rác loại 240L tại các khu dân cư tập trung; các hộ dân được tích cực vận động bỏ rác đúng nơi quy định, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường...

Để thực hiện có hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, bài học kinh nghiệm của xã Phú An, TX.Bến Cát là phải có sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng đối với các ấp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; mỗi cán bộ, đảng viên phải là một tuyên truyền viên giỏi để vận động nhân dân tích cực tham gia.

Bên cạnh đó là có sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân trong các phong trào tại địa phương, lồng ghép thực hiện CVĐ với chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, kế hoạch thực hiện vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường...