CỘNG ĐỒNG SEO

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Hỏi đáp
  • Yên Bái: Tăng cường kiểm tra, quản lý thủy điện

Yên Bái: Tăng cường kiểm tra, quản lý thủy điện

Vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã tổ chức thanh, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động thủy điện trên địa bàn.

CôngThương - Theo đó, Đoàn thanh tra của Sở Công Thương Yên Bái đã tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác chủ trì điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện và kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt; kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và hoạt động thủy điện, công tác thực hiện việc tổng hợp, báo cáo định kỳ về hoạt động thủy điện trên địa bàn quản lý...Hiện nay, tỉnh Yên Bái theo quy hoạch có 88 dự án thủy điện, với tổng công suất lắp đặt 265,176MW. Trong đó, 29 dự án được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch, 59 dự án được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt quy hoạch. Đã có 25 dự án thủy điện đã được cấp chứng nhận đầu tư, trong đó 5 dự án đang triển khai thi công, 4 dự án đang dừng thi công, 9 dự án đang làm các thủ tục chuẩn bị khởi công xây dựng, 7 dự án với 8 nhà máy thủy điện đang phát điện thương mại, 6 dự án chưa phù hợp quy hoạch...

Việc thanh, kiểm tra hoạt động quản lý nhà nước nhằm giúp  nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định của nhà nước về hoạt động thủy điện, giúp chủ đầu tư các dự án thủy điện khắc phục các tồn tại, từng bước hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.